badania

Badania laboratoryjne i diagnostyczne w NZOZ „Koło Basenu” w Rydułtowach

W Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym znajduje się punkt pobrań:

  • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał, wymazy z nosa i gardła)
  • wykonywanie badań EKG, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
  • wykonanie iniekcji domięśniowych i podskórnych